Aaquaart | Zeeuwse kunst


AaquaArt bestaat uit enthousiaste kunstenaars, die op professionele wijze kunst maken en onder de aandacht van het publiek brengen. Ze hebben zich verenigd, niet alleen om gezamenlijk gerichter te kunnen opereren, maar ook om de onderlinge contacten te verstevigen.


We zijn er trots op dat onze activiteiten worden ondersteund door drie prominenten uit de regio, die het comité van aanbeveling vormen. Elk met een eigen invalshoek, zoals blijkt uit hun inleidingen op deze bladzijden. Hun standpunten geven duidelijk aan hoe zij denken over kunst in de samenleving. Wij onderschrijven hun standpunten volledig. Business to business is de primaire invalshoek die AaquaArt heeft gekozen. Een kunstwerk kan immers het imago van een bedrijf versterken. 


Er worden korte impressies van het werk van de aangesloten leden getoond tijdens onze blitstentoonstellingen en er worden schilderijen, beelden, foto's tentoongesteld in bedrijven en op andere locaties. Bij een speciale gelegenheid blijkt een kunstwerk een fantastisch cadeau. We helpen desgewenst daar een passende keuze in te maken. 


Daarnaast organiseert AaquaArt een aantal keren per jaar exposities of bijeenkomsten, die voor iedereen te bezoeken zijn.


CONTACT